Vi initierar och utvecklar projekt för egen och andras räkning. Vi genomför produktioner på uppdrag av tv-kanaler, filminstitut och större medieföretag.

Vi tar också in beställningar av manus och produktion av industri-, informations- och reklamfilm samt multimedia.


Bolagets verksamma delägare har yrkesroller som:

  1. producent

  2. regissör

  3. fotograf

  4. ljud-designer/ljudtekniker, (inspelning & postproduktion)

  5. videoredigerare/animatör

  6. musikproduktion


Vintergatans medarbetare åtar sig även enskilda konsultuppdrag inom sina respektive kunskapsområden och yrkesroller.


Vintergatans medarbetare har i olika sammanhang undervisat och hållit i seminarier inom ämnesområden som täcks av vars och ens profession.


Vintergatan Film & TV AB fungerar stundtals som ett forum och utvecklingscentrum för nya idéer som kommer in från externa kollegor och vänner.